Verhuur

20-04-2024
23-04-2024

Valuta

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van onze website, het gebruik van onze producten en/of diensten en het lezen en downloaden van onze content. Maakt u gebruik van onze producten en/of diensten, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die we sluiten met onze klanten.

Mocht u persoonsgegevens met ons delen, dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Huis in Slowakije HAALI SRO. Ons bedrijf is gevestigd aan Jedľové Kostoľany 459 te Slowakije. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer (06) 44 783 357 en via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat doen wij?

Huis in Slowakije HAALI SRO realiseert en verhuurt vakantiewoningen in Slowakije.

Huis in Slowakije HAALI SRO en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfs- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze bedrijfsactiviteiten (het realiseren en verhuren van vakantiewoningen in Slowakije) en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van onze website;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

 • Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op onze privacyverklaring voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, producten en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via onze website;
 • het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
 • interne onderzoeken, klik- en gedragsanalyses van onze website.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
  • De meeste boekingsgegevens sturen wij u per e-mail. Maar facturen zetten wij (altijd ook) op adres omdat sommige klanten dat op prijs stellen.
 • Telefoonnummer
  • Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen naar aanleiding van uw boeking. Soms bellen we voor aankomst of na afloop om te vragen of alles duidelijk is en of alles naar wens is geweest.
 • E-mailadres
  • U krijgt een e-mail over uw reservering, factuur en boekingen die u hebt gemaakt. Eventuele nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.
 • Geslacht
 • Functietitel
 • IP-adres
  • Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres. Wij onthouden uw voorkeuren om gebruik van de website makkelijker te maken.

 

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:

Gastenservice
U kunt met ons bellen, mailen en ons via social media benaderen. Telefoongesprekken nemen wij niet op.

Partners
Uw gegevens worden doorgegeven aan onze lokale vertegenwoordiger om u op tijd te kunnen ontvangen, aanvullende diensten te kunnen leveren, zoals het ophalen van het vliegveld, het regelen van excursies of vervoermiddelen zoals fietsen.

Reviews
U kunt andere gasten helpen met uw review. Door ervaringen te delen, geeft u anderen een beter en persoonlijker beeld van onze woningen.
We kunnen in de toekomst ook gastenquetes gaan inzetten. De antwoorden die u geeft in onze gastenquête worden door ons bekeken om onze dienstverlening verder te verbeteren. We kunnen uw antwoorden en gegevens ook delen met onze partners op locatie. Er kan ook contact met u worden gezocht naar aanleiding van een ingevulde enquête, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te stellen of om u te bedanken voor uw feedback.

Acties
Indien u heeft deelgenomen aan een actie kunnen wij contact met u opnemen en informeren wij u indien u gewonnen hebt. We gebruiken deze gegevens ook om onze acties te analyseren. Zo worden ze elke keer nóg leuker.

Advies op maat
Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, een boeking maakt bij ons of in een van onze huizen verblijft, onthouden wij wat u leuk vindt. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening en websites te verbeteren. En om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Onder meer wanneer u social media gebruikt op verschillende apparaten is het mogelijk dat u deze advertenties ook op deze andere apparaten ziet. Cookies spelen daarbij een rol.
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, anders dan in de situaties hier beschreven.

Vordering gegevens
Soms gebruiken we gastgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten
Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn. Dit kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Via Contact kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Bewaartermijnen
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Grondslagen
Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van
1) een overeenkomst,
2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Huis-in-Slowakije,
3) een gegeven toestemming en
4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw boeking en dus op basis van een overeenkomst met u. Uw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw voorkeuren geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Huis-in-Slowakije.
U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

 

Opt-out van e-mailcommunicatie

Als u iets aanvraagt op onze website, versturen we u e-mails met interessante artikelen, nieuwtjes en updates over onze producten en/of diensten. Mocht het u niet bevallen, dan bevat iedere e-mail een link waarmee u zich kunt afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van ons, maar we bewaren uw gegevens tot onze periodieke databasecheck. Deze check doen wij 2 keer per jaar.

Cookies

Bij het gebruik van onze website plaatsen wij cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maken wij gebruik van diensten van derden. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.

Wilt u inzicht hebben met wie wij deze gegevens delen en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze producten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

Versie juni 2018

Referenties / reviews

 • Erik, Natasja, Imke en Mike Berendsen

  "We kunnen terugkijken op super dagen, waarin we veel hebben gedaan en gezien, maar ook was het heerlijk relaxen bij het huisje, in de hottub en heerlijk gegeten van de bbq! Ook onze kinderen hebben goed gebruik gemaakt van de trampoline!" - Familie Berendsen, Mariënvelde

 • Erik en Inge

  "We hebben het naar ons zin gehad! We hebben een paar uitjes gemaakt naar o.a. Bratislava, Bojnice en de ruïne Hrusov. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de hottub en barbecue en genoten van de rust en omgeving." - Erik en Inge, Bakkeveen

 • Familie Tump, Ilpendam

  "Het verblijf in de ruime vakantiewoning was heerlijk. De omgeving is prachtig; de rust, ruimte en mooie natuur. Het kasteelmuseum in Bojnice en de dierentuin vlakbij, waren echt het bezoeken waard en ook leuk voor onze kinderen van 8, 10 en 11 jaar. De uitstapjes naar Budapest en Wenen doen wij de volgende keer." - Familie Tump, Ilpendam

 • Fam. Goldewijk, Mariënvelde

  "Het is gewoon heerlijk rustig vertoeven in de ongerepte natuur rondom het huis. Onze woning was comfortabel en van alle benodigdheden voorzien. We komen hier graag nog eens terug." - Familie Goldewijk, Mariënvelde

Info Slowakije

 • Slowakije heeft een zero-tolerantie beleid wat betreft drinken en rijden
 • Voer altijd licht op uw auto, ook overdag!
 • Houd rekening met circa twee dagen aanreistijd, plan eventueel een extra overnachting onderweg
 • Door de heuvelachtige omgeving zijn de huisjes niet geschikt voor rolstoelgebruikers of minder validen
 • Satelliet TV en WIFI
 • Honden toegestaan

Kamperen Bij De Boer Facebook