Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na návštěvu našich webových stránek, použití našich produktů a/nebo služeb a čtení a stahování našeho obsahu. Pokud využíváte naše produkty a/nebo služby, použijeme vaše údaje i pro jiné účely (například pro fakturaci), což spadá do působnosti dohody, kterou uzavíráme s našimi zákazníky.

Pokud s námi sdílíte osobní údaje, je nutné, abyste odsouhlasili toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem vás žádáme o výslovný souhlas, když vyplňujete formuláře na našich webových stránkách a sdílíte s námi své osobní údaje.

O nás

Jsme společnost Huis in Slowakije HAALI s.r.o. [Dům na Slovensku] Naše společnost sídlí na adrese Jedľové Kostoľany 459 na Slovensku. Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 00 31 6 44 783 357 a prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Naše aktivity

Huis in Slowakije HAALI s.r.o. buduje a pronajímá rekreační domy na Slovensku.

Huis in Slowakije HAALI s.r.o. a osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem našich obchodních a marketingových aktivit. Mezi tyto údaje patří například vaše jméno, e-mailová adresa telefonní číslo, vaše pracovní pozice nebo název organizace, pro kterou pracujete. Nikdy vás nežádáme o více údajů, než považujeme za nezbytně nutné pro naši obchodní činnost (realizace a pronájem rekreačních domů na Slovensku), ani vás nežádáme, abyste nám v jakékoli formě sdělovali zvláštní osobní údaje.

Prohlášení

Považujeme za důležité s vašimi osobními údaji nakládat řádně. Vaše osobní údaje proto pečlivě zpracováváme a náležitě zabezpečujeme. Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • provoz našich webových stránek;
 • poskytování našich služeb;
 • fakturace našich služeb;
 • vyřizování poptávek;
 • přijímání opatření ke zlepšení našich služeb;
 • propagačních aktivit;
 • poskytování údajů třetím stranám na základě zákonných povinností.

Požadavky

 • Při zpracování údajů dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR). To mimo jiné znamená, že:
 • jasně uvádíme účely, za kterými osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • omezujeme shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro legitimní účely;
 • v případech, kdy je vyžadován váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nejprve žádáme o váš výslovný souhlas. O váš souhlas s naším prohlášením o ochraně osobních údajů žádáme dříve, než začneme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyžadujeme totéž od stran, které osobní údaje zpracovávají naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz na vlastní žádost.

Použití osobních údajů

Při používání našich webových stránek, produktů a/nebo služeb od vás získáváme určité údaje, což mohou mimo jiné být i osobní údaje. Shromážděné údaje můžeme použít pro:

 • další kontaktování (automatizované a/nebo komerční) prostřednictvím e-mailu, telefonu, pošty, sociálních médií nebo našich webových stránek;
 • personalizaci naší komunikace, našich webových stránek a našeho obsahu;
 • interní průzkumy a analýzy použití našich webových stránek.

Shromažďované údaje

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující údaje:

 • údaje o jménu a adrese
  • Většinu údajů o rezervaci vám zasíláme e-mailem. Faktury však (vždy také) adresujeme, protože to někteří zákazníci oceňují.
 • Telefonní číslo
  • Může se stát, že vás
 • v souvislosti s vaší rezervací budeme potřebovat kontaktovat. Někdy voláme před příjezdem nebo po ukončení pobytu, abychom se zeptali, zda je vám vše jasné nebo zda vše bylo k vaší spokojenosti.
 • E-mailová adresa
  • Obdržíte e-mail týkající se předběžného zamluvení, faktury a rezervací, které jste udělali. E-mailem vám budou zasílány také případné newslettery. Pokud si nepřejete newslettery a nabídky dostávat, můžete se z odběru snadno odhlásit prostřednictvím odkazu v newsletteru.
 • Pohlaví
 • Pracovní pozice
 • IP adresa
  • Je možné, že se na internetu podíváme na vaši IP adresu. Vaše preference si zapamatujeme, abychom usnadnili používání webových stránek.

 

Dále vaše údaje používáme k následujícím účelům:

Obsluha hostů
Můžete nám zavolat, poslat e-mail a kontaktovat nás prostřednictvím sociálních médií. Telefonní hovory nenahráváme.

Partneři
Vaše údaje budou předány našemu místnímu zástupci, aby vás mohl včas přivítat nebo aby vám poskytl další služby, jako je vyzvednutí na letišti nebo zajištění výletů nebo dopravních prostředků, jako například jízdních kol.

Recenze
Svou recenzí můžete pomoci dalším hostům. Sdílením zkušeností poskytnete ostatním lepší a osobnější pohled na naše ubytování.

V budoucnu můžeme také dělat mezi hosty ankety. Odpovědi, které nám v anketě poskytnete, budeme přezkoumávat za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Vaše odpovědi a údaje můžeme také sdílet s našimi partnery na místě. Po vyplnění ankety vás také můžeme kontaktovat, například abychom vám položili doplňující otázky nebo vám poděkovali za zpětnou vazbu.

Akce
Pokud jste se zúčastnili propagační akce, můžeme vás kontaktovat a informovat vás, zda jste vyhráli. Tyto údaje také používáme za účelem analýzy našich akcí. Díky tomu jsou pokaždé ještě lepší.

Poradenství na míru
Když navštívíte naše webové stránky, dáte nám like na Facebooku, provedete u nás rezervaci nebo se ubytujete v některém z našich domů, zapamatujeme si, co máte rádi. Vaše údaje můžeme použít ke zlepšení našich služeb a webových stránek. A také například k zobrazování užitečných reklam na Facebooku a Twitteru. Pokud sociální sítě používáte na různých zařízeních, mohou se vám tyto reklamy zobrazovat i na těchto dalších zařízeních. V tomto případě hrají roli soubory cookies.
Kromě zde popsaných situací vaše údaje nikdy nejsou poskytovány třetím stranám.

Povinné vydání údajů
Může se stát, že údaje hostů budou využity k vyšetřování, prevenci a potírání podvodů. Za určitých okolností jsme povinni předat osobní údaje příslušným orgánům. V souvislosti s (mezinárodními) sankčními předpisy můžeme za určitých okolností vaše údaje předat například také finančním institucím.

Kontakt, kontrola, změna nebo vymazání údajů a stížnosti
Na požádání vás budeme informovat o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Dále můžete tyto údaje za určitých okolností vyžádat, opravit, doplnit nebo vymazat, například pokud jsou nesprávné. V krajním případě to může vést k tomu, že nebudete moci nadále využívat (části) našich služeb.

Můžete se na nás obrátit kliknutím na Kontakt.

V případě stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit také na příslušný státní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Právní základ

Na základě právních předpisů musíme specifikovat, jaké jsou tzv. právní základy používané při zpracování vašich osobních údajů. Jedná se zejména o zpracování údajů na základě

 1. smlouvy,
 2. v souvislosti s oprávněným zájmem společnosti Huis-in-Slowakije,
 3. uděleného souhlasu a
 4. v souvislosti se zákonnou povinností.

Vaše údaje používáme především v souvislosti s vaší rezervací, tedy na základě dohody s vámi. Vaše rezervace je zaevidována a dále děláme vše pro to, aby váš pobyt byl co nejpříjemnější. Další kontaktní momenty, jako jsou recenze, marketingové aktivity a registrace a analýza vašich preferencí, se provádějí v souvislosti s oprávněným zájmem společnosti Huis-in-Slowakije.

Můžete se také sami přihlásit k odběru newsletteru. V takovém případě nám dáváte souhlas k použití vašich údajů pro tento účel.


Odhlášení z e-mailové komunikace

Pokud si na našich webových stránkách něco vyžádáte, budeme vám zasílat e-maily se zajímavými články, novinkami a aktualizacemi týkajících se našich produktů a/nebo služeb. Pokud by vám to nevyhovovalo, obsahuje každý e-mail odkaz, který vám umožní odhlásit se z odběru. Poté od nás již nebudete dostávat e-maily, ale vaše údaje si ponecháme až do další pravidelné kontroly databáze, kterou provádíme dvakrát ročně.

Soubory cookies

Při používání našich webových stránek umisťujeme soubory cookies. Tyto soubory zajišťují fungování našich webových stránek, abychom získali lepší přehled o jejich návštěvnících a mohli jim přizpůsobit naše služby a komunikaci. Za tímto účelem mimo jiné evidujeme vaši IP adresu. Při návštěvě našich webových stránek souhlasíte s umístěním cookies. Další informace o našich cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Poskytování třetím stranám

Ke zpracování vašich osobních údajů využíváme služeb třetích stran. S nimi jsme uzavřeli přesné dohody a smlouvy o zpracování (od 25. května 2018), abychom dodržovali evropská pravidla ochrany osobních údajů, což je zárukou bezpečného a správného zpracování vašich údajů.

Pokud chcete vědět, s kým tyto údaje sdílíme a za jakým účelem, můžete si o tom od 25. května 2018 vyžádat dokument. Tento dokument pravidelně revidujeme a v případě potřeby aktualizujeme.

V případě podezření na podvod nebo zneužití můžeme vaše osobní údaje předat příslušným orgánům.

Vaše údaje nikdy neprodáváme třetím stranám za účelem přímých marketingových kampaní nebo jiných obchodních záležitostí.

Důvěrnost

Zaměstnanci a zapojené třetí strany jsou co do vašich údajů povinni dodržovat důvěrnost. Za tímto účelem jsme sestavili interní prohlášení o zachování mlčenlivosti a uzavřeli jsme smlouvy o zpracování dat se stranami, se kterými osobní údaje sdílíme.

Zabezpečení

Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom omezili možnosti zneužití osobních údajů a neoprávněný přístup k nim. K zajištění bezpečnosti používáme nejmodernější techniky.

Doba uchovávání

Výše popsané osobní údaje budou uchovávány po dobu, kterou považujeme za nezbytně nutnou k provádění našich firemních činností. Údaje budou vymazány, jakmile zpracování vašich osobních údajů nebudeme považovat za nezbytné nebo jakmile obdržíme (právně platnou) žádost o vymazání vašich údajů, ledaže by existovala zákonná povinnost, která vyžaduje jejich delší uchovávání (např. fiskální povinnost uchovávat platební údaje po dobu sedmi let).

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou prostřednictvím odkazů propojeny s našimi webovými stránkami nebo našimi produkty. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě a bezpečně. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Samozřejmě vám rádi pomůžeme, pokud budete mít stížnost v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte také právo proti takovému zpracování osobních údajů podat stížnost u nizozemského Úřadu pro ochranu osobních údajů [Autoriteit Persoonsgegevens]. Za tímto účelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nahlížení do vašich údajů a jejich změna

V případě dotazů k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů nebo dotazů týkajících se kontroly a změn (nebo vymazání) vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí výše uvedených údajů. Můžete nám také zaslat žádost o nahlédnutí, změnu nebo vymazání těchto údajů. Můžete také zaslat žádost o export údajů, které používáme s vaším souhlasem, nebo nám s odůvodněním sdělit, že si přejte, abychom omezili zpracování osobních údajů.

Identifikace

Abychom předešli zneužití, můžeme vás při podání žádosti požádat, abyste se adekvátně identifikovali. Pokud jde o nahlédnutí do osobních údajů spojených se souborem cookies, musíte zaslat i kopii daného souboru cookies. Najdete ji v nastavení svého prohlížeče. Pokud tyto údaje nejsou správné, můžete nás požádat o jejich změnu nebo vymazání.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste byli s těmito změnami seznámeni.

 

Zpětná vazba nebo dotazy?

Máte zpětnou vazbu nebo dotazy týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů? Napište nám, prosím, na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi se s vámi spojíme a zodpovíme vaše dotazy.

Verze červen 2018

 

Reference / hodnocení

 • Erik, Natasja, Imke a Mike Berendsen

  „Užili jsme si super dovolenou, plnou aktivit a výletů, ale skvělá byla i relaxace u domu, hottub a báječná jídla připravená na venkovním grilu. A děti si hodně užily trampolínu!“ Berendsenovi, Mariënvelde

 • Erik a Inge

  „Moc se nám tam líbilo! Podnikli jsme mj. výlety do Bratislavy, Bojnic a na zříceninu hradu Hrušov. Kromě toho jsme nadšeně využili hottub a venkovní gril a vychutnávali si klid a okolí.“ Erik a Inge, Bakkeveen

 • Rodina Tumpových, Ilpendam

  „Pobyt v prostorném rekreačním době byl úžasný. Okolí je nádherné: klid, prostor a krásná příroda. Muzeum na zámku v Bojnicích a nedaleké zoo skutečně stály za návštěvu i pro naše děti ve věku 8, 10 a 11 let. Výlety do Budapešti a Vídně podnikneme příště.“ Tumpovi, Ilpendam

 • Goldewijkovi, Mariënvelde

  „Pobyt v nedotčené přírodě kolem domu je prostě fantastický. Náš dům byl komfortní a opatřen veškerým příslušenstvím. Ještě se sem rádi budeme vracet. Goldewijkovi, Mariënvelde

Informace o Slovensku

 • Nulová tolerance k alkoholu za volantem
 • Povinné denní svícení vozidel
 • Kvůli kopcovitému rázu krajiny nejsou rekreační domy vhodné pro lidi pohybující se na vozíku nebo hůře chodící
 • Satelitní televize a Wifi
 • Možnost ubytování se psem

Kamperen Bij De Boer Facebook